LINKS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan også tilsendes for kun 80 kr/år  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdateret 25072017
 
Velkommen til
vores hjemmeside.
 Her kan man finde de fleste oplysninger om forhold vedrørende vores fritidshusområde.
Se mere ved at bruge fanebladene øverst på siden.
 
Kontingent for 2017/2018 på 300 kr.
 bedes indbetalt inden 1/8 på konto 2204 3497 688 514.
 
  Generalforsamling 2017
  
                                  Referat  
 
  
 
 
 
Sommerfest
 
Sæt kryds i kalenderen. Den snart traditionelle sommerfest hos Martin afholdes 12/8 
Se hvordan ved at klikke på uglen.
       
 
 
 Udskiftning af vandmålere og målerbrønde
 
 Der har været afholdt et nyt møde med øvrige grundejerforeninger. Her var bl.a. enighed om at udarbejde et juridisk notat vedrørende sagen og at fortsat søge aktindsigt hos SKF og Slagelse kommune. 
  
Orientering om møde
vedr. aktindsigt
  Notat om ejerskab  til 
  målerbrønde
 
 
  
 
 
 
 
Vi er en grundejerforening for
ca. 50 fritidshuse/-grunde 
ved Næsby Strand,
4200 Slagelse.
Kontingent 300kr/år/grund
Indskud 300/grund

Bestyrelsen:
Formand:
Søren Stjernø, Havrevej 12
Postadresse: 
Korsørvej 44
4250 Fuglebjerg
55 45 31 52
Bestyrelsesmedlem: 
Carl-Christian Jensen, Agervej 9
58 26 48 44
Kasserer::
Connie Westergren, Havrevej 18
60 94 95 88
Suppleanter:
Elsebeth Vandewinkel, Havrevej 5
Kjeld Vestergaard, Havrevej 26
 
Bankkonto: 2204 3497 688 514


Helt lokal vejrudsigt


Gode råd:
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Om siden.
Højgårdens Grundejerforening bruger ikke cookies     
 
Alle vores dokumenter er i pdf-format. Kan du ikke læse dem, mangler du en pdf-læser. Vi anbefaler PDF-xChange Viewer, der kan hentes her.
 
Siden vedligeholdes efter bedste evne, og skulle du finde fejl eller have ønsker om indhold, er du velkommen til at kontakte os.
 
Webmaster/formand: Søren Stjernø | CVR: 32968805  | hoejgaardensgrundejerforening@yahoo.dk