Højgårdens Grundejerforening


Bestyrelsen:Formand: 

Søren Stjernø, Havrevej 12

Postadresse: 

Korsørvej 44

4250 Fuglebjerg
55 45 31 52 / 24 22 05 21

Kasserer:

Connie Westergren, Havrevej 18

60 94 95 88

boogconnie(a)mail.dk

Bankkonto: 

2204 3497 688 514

Bestyrelsesmedlem: 

Erling Jensen

Havrevej 6

22389773

Suppleanter:

Per Asferg

Højgårdsvej 3


Ida Sturh Asferg

Højgårdsvej 1

Bemærk ny emailadresse

grundejerforeningen@hoejgaarden.dk

Vi er en grundejerforening for

knap 50 fritidshuse/-grunde 

ved Næsby Strand,

4200 Slagelse.

Kontingent 300kr/år/grund

Indskud 300kr/grund

Generalforsamlingen 2021

Søndag d. 27/6 kl. 10 Havrevej 18

Kontingent for 2021/2022

er på generalforsamlingen fastsat uændret til 300 kr. og bedes indbetalt

inden 1. august på bankkonto: 2204 3497688514. Der er rigtig pænt herude

Fibia er tilsyneladende færdige med at retablere vores rabatter og indkørsler. Ikke helt som forventet, men måske kan vi ikke forvente mere.

Vi har dette kort over hvor fiberkablerne er gravet ned. Er der nogle, som er kommet til senere eller som mener at kortet ikke er i overensstemmlese med virkeligheden, må man gerne henvende sig til bestyrelse, så vi kan få det rettet ind.

Kort over fibernettes placering

Målerbrønde.


Så skulle SK-Forsyning være helt færdige med at udskifte målerbrønde. Det gav en del bøvl med vandabbrydelser hver anden dag, så må vi jo håbe at vi får glæde af de nye målere.

Nyt fra området

Vejret hos os


For vejrnørder

Privatstation på Frølunde fed